Господарська діяльність

 

 

 

 • Консультування з питань вибору оптимальної організаційно-правової форми ведення бізнесу в Україні;
 • Правовий супровід створення об'єднань юридичних осіб, компаній з управління активами, інвестиційних фондів, включаючи одержання всіх необхідних дозволів;
 • Правовий супровід реорганізації й ліквідації компаній;
 • Здійснення функцій «корпоративного секретаря», включаючи надання правової допомоги при підготовці, скликанні та проведенні загальних зборів акціонерів і засідань Ради директорів, оформленння їх підсумків, а також представництво інтересів у суді при оскарженні рішень загальних зборів акціонерів і Ради директорів, усіх дій, спрямованих на додержання органами і посадовими особами Товариства правил і процедур корпоративного управління, які гарантують реалізацію прав та інтересів акціонерів Товариства;
 • Представництво інтересів акціонерів при оскарженні в судовому порядку угод, що порушують права акціонерів, у тому числі великих угод та угод, у здійсненні яких є зацікавленість;
 • Надання юридичної допомоги при здійсненні недружнього поглинання, а також вироблення корпоративних способів захисту від останніх, включаючи вжиття превентивних, у тому числі судових, заходів на умовах конфіденційності; Підготовка скликання й проведення загальних зборів акціонерів (учасників);
 • Юридичний супровід угод купівлі-продажу корпоративних прав компаній, у тому числі, побудова структури угоди;
 • Консультування з питань корпоративної реструктуризації бізнесу, розробка оптимальних варіантів та юридичний супровід процесу реструктуризації;
 • Правовий аудит компаній;
 • Консультування і представництво інтересів клієнтів при вирішенні корпоративних спорів;
 • Представництво інтересів клієнтів в корпоративних спорах у судах;
 • Консультування з питань діяльності компаній, що здійснюють діяльність у оффшорних зонах;
 • Підготовка документів для реєстрації компанії у офшорних зонах,подальший супровід її діяльності.