Операції із цінними паперами

 

 

 

  • Юридичний супровід правочинів із цінними паперами, у тому числі з векселями;
  • Правовий супровід емісій цінних паперів і надання послуг з реєстрації випусків цінних паперів, реєстрації звітів про розміщення (публічне, приватне) цінних паперів;
  • Надання юридичних послуг при припиненні обігу цінних паперів і анулюванні випуску акцій;
  • Представництво інтересів клієнтів у Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку та її територіальних управліннях.