Корпоративні правовідносини

 

 

 

Корпоративні правовідносини регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законами України «Про господарські товариства» та «Про акціонерні товариства», підзаконними актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в частині регулювання корпоративних правовідносин в акціонерних товариствах.

Основними напрямками діяльності компанії є:

Операції з цінними паперами

Юридичний супровід угод з цінними паперами, у тому числі з векселями;

Правовий супровід емісій цінних паперів і надання послуг з реєстрації випусків цінних паперів, реєстрації звітів про розміщення (публічне, приватне) цінних паперів;

Надання юридичних послуг при припиненні обігу цінних паперів та анулювання випуску акцій;

Представництво інтересів клієнтів у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та її територіальних управліннях.

Юридичний супровід інвестиційної діяльності

Консультування з питань інвестування, порядку повернення інвестицій, отриманого інвестором прибутку, дотримання вимог порядку іноземного інвестування, валютного контролю;

Відкриття інвестиційних рахунків;

Реєстрація іноземних інвестицій.