20 квітня 2019 року

 

 

 

Справа № ХХХ
Провадження № ХХХ

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" квітня 2019 р. Васильківський міськрайонний суд Київської області, як адміністративний суд, в складі:

головуючого - судді Кравченко Л.М.,

з участю секретаря Шаблій Т.С.,


розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Василькові Київської області адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області про скасування рішення про притягнення до адміністративної відповідальності,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з адміністративним позовом, в якому просить скасувати постанову головного інспектора будівельного нагляду інспекційного відділу Департаменту Державної архітектурнобудівельної інспекції у Київській області Сергійчука К.В. № А-2704/1 по справі про адміністративне правопорушення від 27.04.2018 року, закривши провадження у справі. 

Вимоги позову обґрунтовує тим, що 27.04.2018 р. оскаржуваною постановою, винесеною відповідачем його було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1,4ст. 96 КУпАПта накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 4250,00 грн. Вважає дану постанову необґрунтованою, упередженою, прийнятою з порушенням діючого законодавства та такою, що не відповідає обставинам адміністративної справи , а тому підлягає скасуванню за рішенням суду.

Позивач в судове засідання не з`явилася, подавши заяву, в якій просить проводити розгляд справи без її участі, позовні вимоги підтримує в повному обсязі та просить суд їх задовольнити . 

Відповідач до суду не з`явився, однак в силу вимог ст.162 КАС України ним було подано відзив на адміністративний позов, в якому останній, посилаючись на те, що він діяв на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією України, законами України та іншими нормативно-правовими актами, просив в задоволені позову відмовити в повному обсязі. 

Скориставшись своїм правом, передбаченим ст. 163 КАС України, позивачем було подано відповідь на відзив, в якому останній посилаючись на те, що було порушено порядок здійснення архітектурно - будівельного контролю, оскаржувана постанова не містить доказів вчинення позивачем адміністративного правопорушення , передбаченого ч. 1,4 ст. 96 КУпАП ті ін., просив вимоги позову задовольнити в повному обсязі, додатково скасувавши акт складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт № Т-1804/3 від 18.04.2018 року.

Дослідивши матеріали справи, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи та вирішення спору по суті, вважає, що позов підлягає до задоволення, виходячи з наступного. 

Судом достовірно встановлено, що 27.04.2018 р. головним інспектором будівельного нагляду інспекційного відділу Департаменту Державної архітектурно-будівельної Інспекції у Київській області Сергійчуком К.В. було винесено постанову №-2704/1 про справі про адміністративне правопорушення про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1,4 ст. 96 КУпАП.

Зі змісту постанови вбачається, що будівельні роботи по будівництву житлового будинку замовником будівництва, гр. ОСОБА_1 виконано у період з дати подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт об`єкта «Індивідуальний житловий будинок» за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , № КС 06211832423 від 01.07.2016 року до подання заяви від 19.03.2018 року вх..№10/10-Н-1903/3 про скасування зареєстрованого повідомлення про початок виконання будівельних робіт об`єкта «Індивідуальний житловий будинок» за адресою: АДРЕСА_1 Васильківський АДРЕСА_1 , №КС 062161832423 від 01.07.2016 року,а будівельні роботи по будівництву гаража виконано в той самий період без отримання права на виконання будівельних робіт, чим порушено вимоги ст. 27, ч. 1 ст. 34, ст. 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ч. 1 ст. 9, ст. 27 Закону України «Про архітектурну діяльність» та на позивача було накладено стягнення у вигляді штрафу в розмірі 4250 грн. (а.с.29-30). 

Згідно з ч. 2ст. 77 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Враховуючи зміст оскаржуваної постанови та приписи ч. 2 ст. 77 КАС України вбачається, що в даному випадку відповідач повинен довести, що позивач дійсно допустив порушення вимог законодавства,будівельних норм,стандартів іправил підчас будівництвата здійснивбудівництво гаражабез отриманняправа навиконання будівельнихробіт.

Відповідно довимог ч.1ст.2 КАС України завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

В силу вимог ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбаченіКонституцієюта законами України.

Отже, закон покладає обов`язок на суб`єктів владних повноважень доводити правомірність своїх рішень, дій та бездіяльності, а також зобов`язує їх діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбаченіКонституцієюта законами України.

Відповідно дост. 72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

З огляду доказів, наданих позивачем вбачається, що 20.04.2016 року позивач отримала будівельний паспорт НОМЕР_1 / НОМЕР_2 на будівництво індивідуального житлового будинку, після чого звернулась до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області з повідомленням про початок будівельних робіт, яке було зареєстроване відповідачем 01.07.2016 року за № 062161832423. 

01.02.2018 року позивач отримала новий будівельний паспорт, яким передбачено будівництво не тільки індивідуального житлового будинку а й гаражу за адресою: АДРЕСА_1 .

19.03.2018 року ОСОБА_1 звернулась до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області із заявою про скасування зареєстрованого повідомлення про початок будівельних робіт від 01.07.2016 року за № КС 062161832423 з приводу оформлення нового будівельного паспорту від 01.02.2018 року за номером 24/16-10 зі змінами до нього.

В подальшому, а саме 19.04.2018 року позивач звернулася до відповідача з повідомленням про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельних робіт щодо об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельних паспортів про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт. 

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» державний архітектурно-будівельний контроль - це сукупність заходів, спрямованих на дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт.

Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється на об`єктах будівництва у порядку проведення планових та позапланових перевірок за територіальним принципом.

Позаплановою перевіркою вважається перевірка, що не передбачена планом роботи органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Підставами для проведення позапланової перевірки є, між іншим, звернення фізичних чи юридичних осіб про порушення суб`єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.

Підготовчі та будівельні роботи, які не відповідають вимогам законодавства, будівельним нормам, стандартам і правилам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без набуття права на їх виконання, підлягають зупиненню до усунення порушень законодавства у сфері містобудівної діяльності.

Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Процедуру здійснення заходів, спрямованих на дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями (далі - суб`єкти містобудування) вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт визначено Порядком здійснення державного архітектурно - будівельного контролю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 553 від 23.05.2011 року (надалі Порядок).

Відповідно до вимог п. 9 Порядку визначено, що державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється у присутності суб`єктів містобудування або їх представників, які будують або збудували об`єкт будівництва.

За результатами державного архітектурно-будівельного контролю посадовою особою органу державного архітектурно-будівельного контролю складається акт перевірки відповідно до вимог, установлених цим Порядком (п. 16 Порядку).

У разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, крім акта перевірки, складається протокол, видається припис про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил або припис про зупинення підготовчих та/або будівельних робіт(п.17 Порядку).

Відповідно до вимог п. 22 Порядку - постанова про накладення штрафу складається у трьох примірниках. Перший примірник постанови у триденний строк після її прийняття вручається під розписку суб`єкту містобудування (керівнику або уповноваженому представнику суб`єкта містобудування) або надсилається рекомендованим листом з повідомленням, про що робиться запис у справі. Два примірники залишаються в органі державного архітектурно-будівельного контролю, який наклав штраф.

З матеріалівсправи вбачається,що вперіод з12.04.2018року по18.04.2018року на виконаннявимог ст.41 Закону України«Про регулюваннямістобудівної діяльності» та вимогоПорядкуздійснення державного архітектурно - будівельного контролю Департаментом державної архітектурно - будівельної інспекції у Київській області було проведено позапланову перевірку будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 . 

За результатами вищевказаної перевірки було складено акт № Т-18.04.218 року зі змісту якого вбачається, що будівельні роботи по будівництву житлового будинку замовником будівництва, гр. ОСОБА_1 виконано у період з дати подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт об`єкта «Індивідуальний житловий будинок» за адресою: АДРЕСА_1 , № КС 06211832423 від 01.07.2016 року до подання заяви від 19.03.2018 року вх..№10/10-Н-1903/3 про скасування зареєстрованого повідомлення про початок виконання будівельних робіт об`єкта «Індивідуальний житловий будинок» за адресою: АДРЕСА_1 , №КС 062161832423 від 01.07.2016 року,а будівельні роботи по будівництву гаража виконано в той самий період без отримання права на виконання будівельних робіт, чим порушено вимоги ст. 27, ч. 1 ст. 34, ст. 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ч. 1 ст. 9, ст. 27 Закону України «Про архітектурну діяльність».

Крім того, за результатами проведення позапланової перевірки того ж дня а саме: 18.04.2018 року було складено протокол про адміністративне правопорушення № 1-Л-А-1804/2, припис про усунення правопорушення, яким зобов`язано усунути виявлені порушення шляхом отримання документів, що дають право на виконання будівельних робіт, припис про зупинення підготовчих і будівельних робіт.

В подальшому за результатами розгляду матеріалів справи інспектором будівельного нагляду інспекційного відділу Департаменту Державної архітектурнобудівельної інспекції у Київській області Сергійчуком К.В. було винесено оскаржувану постанову № А-2704/1 по справі про адміністративне правопорушення від 27.04.2018 року. 

З актом перевірки, Протоколом та Приписами позивач був ознайомлений в день їх складення, про що свідчить його підпис на кожному документі, однак з їх змістом остання не погодилась, що й стало передумовою звернення до суду даним позовом.
Вирішуючи спір по суті та   підсумовуючи вищевказане можна зробити висновок, що підставою для прийняття оскаржуваного рішення є те, що будівельні роботи по будівництву гаража позивачем виконано в той самий період (з 01.07.2016 року по 19.03.2018 року) без отримання права на виконання будівельних робіт. 

Разом з тим, Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об`єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію» № 406 від 07.06.2017 року визначено, що до переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об`єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію належать: зведення на земельній ділянці тимчасових будівель та споруд без влаштування фундаментів, зокрема навісів, альтанок, наметів, накриття, сходів, естакад, літніх душових, теплиць, гаражів, а також свердловин, криниць, люфт-клозетів, вбиралень, вигрібних ям, замощень, парканів, відкритих басейнів та басейнів із накриттям, погребів, входів до погребів, воріт, хвірток, приямків, терас, ґанків - щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків.

Таким чином будівництво гаражу та погребу не потребує документів, що дають право на їх виконання.

Зі змісту позову вбачається, що позивач в березні 2016 року почала будувати погреб, що жодним чином не пов`язано з будівництвом гаражу.

При цьому, доказів того, що позивачем здійснено будівництво саме гаража, а не погребу матеріали перевірки не містять.

Крім того, самою позаплановою перевіркою було зафіксовано, що будівельні роботи не виконуються, будівельники та будівельна техніка відсутня. 

Також, суд звертає увагу на те, що згідно плану будівництва будівництво гаража планується в іншому місці, що також свідчить про початок будівництва іншого об`єкта. 

Частиною другою статті 2 КАС України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно з частиною першою статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

За таких обставин суд, вирішуючи позов в межах заявлених позовних вимог, дійшов висновку, що відповідач не довів правомірності прийнятого рішення, в матеріалах справи відсутні докази вини позивача, а тому відповідач не мав правових підстав складати акт складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт № Е-1804/3 від 18.04.2018 року та як наслідок приймати оскаржувану постанову № А-2704/1 по справі про адміністративне правопорушення від 27.04.2018 року. 

В зв`язку з наведеним, вимоги позову суд вважає обґрунтованими, а отже такими,що підлягають задоволенню повному обсязі.

Керуючись ст.ст.7, 251244-6252,280,283 КУпАП, Закон України «Про регулюваннямістобудівної діяльності», Порядокздійснення державногоархітектурно -будівельного контролю,затверджений постановою Кабінету Міністрів України №553 від 23.05.2011 року, ст.ст.2,72,77,139244-246, 293295371382 КАС України, суд,-


У Х В А Л И В:


Адміністративний позов задовольнити. 

Скасувати акт складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт № Е-1804/3 від 18.04.2018 року. 

Скасувати постанову головного інспектора будівельного нагляду інспекційного відділу Департаменту Державної архітектурнобудівельної інспекції у Київській області Сергійчука К.В. № А-2704/1 по справі про адміністративне правопорушення від 27.04.2018 року, закривши провадження у справі.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене шляхом подачі в тридцятиденний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги до Київського апеляційного адміністративного суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя Л.М. Кравченко

<< Назад