Про повернення незаконно вилученого майна

 

 

 

Печерський районний суд міста Києва

У Х В А Л А
І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

10 липня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Міщенко О.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу адвоката Єльчик Олега Михайловича на дії старшого слідчого відділу СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Дорошенко Д.О.,

В С Т А Н О В И В :

ЗаявникY звернувся до слідчого судді з скаргою на дії старшого слідчого відділу СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Дорошенко Д.О. і просить зобов'язати старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Дорошенко Д.О негайно повернути повноважному представнику адвокатського об'єднання X  майно та документи, що були тимчасово вилучено останнім 20.05.2015 року під час обшуку приміщень за адресою: місто Київ, вулиця Кутузова, 18/7, що орендуються Адвокатським об'єднанням X, а саме:

Комп'ютер (ноутбук) ASUS (з зарядним пристроєм);Флеш-накопичувачі (3 шт.);Блокнот-щоденник на 2015 рік;Документи медичного обслуговування;Документи правовставлюючі на нерухоме майно; Документи про вищу освіту, дипломи, сертифікати.

Скарга обґрунтована наступним. 20 травня 2015 року за матеріалами кримінального провадження № 32014100060000219 від 24.10.2014 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.212 КК України на підставі Ухвали Печерського районного суду справа № 757/16657/15-к (слідчий суддя - Білоцерковець O.A.) про дозвіл на проведення обшуку за адресою: місто Київ, вулиця Кутузова, 18/7 - в нежитлових приміщеннях, де знаходиться та які використовує в своїй діяльності ОСОБА_1., які мають безпосереднє значення для досудового розслідування (надалі - Ухвала).

Копію протоколу обшуку не надано, хоча із заявою про її надання Скаржник звертався.

Під час обшуку, окрім документів та речей зазначених в Ухвалі вилучені документи, що знаходяться на зберіганні у Адвокатського об'єднання X, членом та засновником якого є заявник. Приміщення у якому проводився обшук використовується Адвокатським об'єднанням X та заявником, як адвокатом, для здійснення приватної адвокатської діяльності.

Окрім цього, під час обшуку вилучені комп'ютери та документи, що стосуються приватної адвокатської діяльності заявника та містять адвокатську таємницю, а саме:

Комп'ютер (ноутбук) ASUS (з зарядним пристроєм); Флеш-накопичувачі (3 шт.); Блокнот-щоденник на 2015 рік; Документи медичного обслуговування; Документи правовставлюючі на нерухоме майно;Документи про вишу освіту, дипломи, сертифікати.

Слідчому під час їхнього вилучення керуючий партнер АО X ОСОБА_2. зазначив, що вони не стосуються кримінального провадження та містять адвокатську таємницю.

Такі дії Старший слідчий відділу СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Y2 призвели до неможливості здійснення адвокатської діяльності мною, як адвокатом, неможливості вчасного формування та подання податкової звітності, що кожного дня спричиняє фінансові збитки, руйнування ділової репутації перед моїми клієнтами.

Окрім цього, в Ухвалі не йшлося про вилучення документів, та комп'ютерної техніки, носіїв збереження інформації інших підприємств, окрім тих, що зазначені в Ухвалі, вилучення документів та комп'ютерів, що містять інформацію про моїх клієнтів та клієнтів Адвокатського об'єднання порушує права наших клієнтів.

Статтею 9 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" зазначено, що адвокат/об'єднання зобов'язаний зберігати адвокатську таємницю. Предметом адвокатської таємниці є питання, з яких громадянин або юридична особа зверталися до адвоката, суть консультацій, порад, роз'яснень та інших відомостей, одержаних адвокатом при здійсненні своїх професійних обов'язків.

Згідно з ст.23 закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» слідчі дії, що можуть проводитися винятково з дозволу суду, здійснюються стосовно адвокатського об'єднання на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та Севастополя.

У разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвокатського об'єднання слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов'язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також ураховує вимоги пп.2-4 ч.І цієї статті.

Відповідно до ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 40 Кримінального процесуального кодексу України, визначає, що слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Пунктом 5 цієї статті визначено, що слідчий має право звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до пункту 7 частини 2 статті 131 цього Кодексу до заходів забезпечення кримінального провадження належить арешт майна.

Частина 1 ст.167 КПК України дає визначення підставам тимчасового вилучення майна, які зазначаються як фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тобто, застосування інституту тимчасового вилучення майна можливе відносно підозрюваного і лише до вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що свідчить про конкретне визначення законодавцем можливої наступної долі тимчасово вилученого майна, при цьому можливість визнання такого майна речовим доказом, законодавець не вказує.

Згідно частини 2 цієї ж процесуальної норми, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.
Випадки припинення тимчасового вилучення майна передбачені в ст.169 КПК України, де вказано, що тимчасово вилучене - майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п'ятою ст.171, частиною шостою ст.173 цього Кодексу.

При цьому, в частині 5 ст.171 КПК України вказано, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено (тобто, не пізніше 04 березня 2013 року).

В даному спірному випадку, зазначене в частині 5 ст.171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано не було, при цьому слідчий не повернув тимчасово вилучене майно особі, у якої воно було вилучено, хоча 22 травня 2015 року слідчому подавалось клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, яке залишилось без відповіді.

Аналізуючи правовий зміст частини 7 ст.236 і частини 1 ст.98 КПК України та науково практичного коментарю до неї, частини 2 ст.168 КПК України, де вказано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку або огляду, можливо зробити висновок про те, що речі і документи, вилучені при проведенні обшуку, мають одних з двох процесуальних статусів: 1) речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку і 2) речі та документи, які не входять до цього переліку, тобто, - тимчасово вилучене майно, яке перебуває в такому статусі відповідно до частини 1 ст.167 КПК України до вирішення питання про його арешт або повернення.

Таким чином, визнання речовими доказами можливо лише вилучених речей і документів, які входили до переліку, щодо якого судом прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, арештованого майна відповідно до правил ст.98 КПК України, але визнання речовими доказами тимчасово вилученого майна за минуванням стадії накладення на нього арешту відповідно до правил частини 5 ст.171 КПК України, діючим КПК України не передбачено.

Такий процесуальний порядок щодо тимчасово вилученого майна узгоджується і з вимогами Глави 16 КПК України і частини 7 ст.236 КПК України.

В протилежному випадку втрачається сенс у вирішенні питання щодо припинення тимчасового вилучення майна згідно ст.169 КПК України, оскільки в такому процесуальному статусі воно перебуває лише до винесення постанови слідчим, прокурором про визнання його речовим доказом.

Таким чином, документи та майно, що вилучене під час обшуку та не зазначено в Ухвалі про проведення обшуку, як відшукуване майно, є тимчасово вилученим та відповідно до чинного законодавства України на нього повинен був бути накладений арешт або слідчий повинен був його негайно повернути з метою недопущення порушення охоронюваних законом прав та інтересів підприємств (тобто, не пізніше 22 травня 2015 року).

В судове засідання адвокат заявника Y2 та слідчий ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві X. не з'явились, про час і місце судового розгляду були повідомлені належним чином.

Вивчивши матеріали додані до скарги слід дійти наступного висновку. Дійсно ухвалами слідчого судді від 15 травня 2015 року було надано дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою : м. Київ вул. Кутузова, 18/7 право власності на яке, зареєстровано за ПАТ «Інститут паперу» (код за ЄДРПОУ 31812534) та приміщення за адресою : Київська область Києво-Святошинський район с. Крюківщина вул. Вереснева, 14 право власності на яке, зареєстровано за Єльчиком О.М.  з метою відшукання і вилучення документів, які є предметом скоєння злочину TOB «Пальміра-Капітал» (код за ЄДРПОУ 35264412), ПАТ «ФК «Авангард» (код за ЄДРПОУ 36019681), TOB «Актив-Гарант» (код за ЄДРПОУ 37139737), TOB «Брейн Капітал» (код за ЄДРПОУ 38780656), TOB «Правова практика» (код за ЄДРПОУ 35311650), TOB «ТД Агроснаб», ПАТ "ХК'Енерготрейд" (код за ЄДРПОУ 34586027), TOB «Лінія Життя», ТДВ «ЄК «Астра Лайн», ТДВ «ЄК «Паритет», TOB «Схід Буд - Сервіс» (код ЄДРПОУ 33403964), TOB «Східторгсервіс» (код ЄДРПОУ 31900798), TOB «Прайм Інвест» (код ЄДРПОУ 34578016), TOB «Спецінвест», TOB «Юрмакс», TOB «Партнере», TOB «Еванте», ПАТ «CK «Поінт» (код за ЄДРПОУ 32670627), ТДВ «CK «Біфест» (код за ЄДРПОУ 37859390), TOB «Високий Статус» (код за ЄДРПОУ 34531786), ПАТ «Фірма «Занет» (код за ЄДРПОУ 16397152), TOB «ТДК Інвест» (код за ЄДРПОУ 39157826), TOB «Аліма Капітал» (код за ЄДРПОУ 38336971), TOB «НД «Консалт» (код за ЄДРПОУ 37856383), TOB «Еджвайпер» (код за ЄДРПОУ 39295245), громадська організація «Форум російськомовного єврейства» (код за ЄДРПОУ 38620527), TOB «Дельта Поінт» (код ЄДРПОУ 38375984), TOB «Рубікон Інвест» (код за ЄДРПОУ 38002313), TOB «Альдарком» (код за ЄДРПОУ 39590174), ФО ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ФО ОСОБА_4. (НОМЕР_2), ФО ОСОБА_5. (НОМЕР_3), ФО ОСОБА_6. (код НОМЕР_4), ФО ОСОБА_7. (код НОМЕР_5), печатки, інші фінансово - господарські документи компаній нерезидентів, які зареєстровані в офшорних країнах та використовуються для надання послуг підприємствам реального сектору економіки по оптимізації сплати податкових зобов'язань до бюджету шляхом проведення безтоварних операцій, комп'ютерна техніка на якій виготовляються документи включаючи електронні системи банківського обслуговування «Кліент-Банк», грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також інші речі та документи, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Отже дозвіл на вилучення майна АО X про яке зазначає заявник не надавався. Відомості про те, що вилучена комп'ютерна техніка містить відомості про які зазначено в ухвалі слідчого судді на час розгляду скарги відсутні. Відомості про те, що на тимчасово вилучене майно було в порядку ч5 ст.171 КПК України накладено арешт - відсутні.

З огляду на зазначене слід визнати обґрунтованим подану скарги, оскільки викладені в ній доводи заслуговують на увагу та не спростовані слідчим, отже вимоги підлягають задоволенню.

На підставі вкладеного та керуючись ст.ст. 216169, 171, 303306-307, 309 КПК України,  слідчий суддя -   

У Х В А Л И В :

зобов'язати старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Дорошенко Д.О негайно повернути повернути повноважному представнику адвокатського об'єднання X майно та документи, що були тимчасово вилучено останнім 20.05.2015 року під час обшуку приміщень за адресою: місто Київ, вулиця Кутузова, 18/7, що орендуються Адвокатським об'єднанням X, а саме:

Комп'ютер (ноутбук) ASUS (з зарядним пристроєм);Флеш-накопичувачі (3 шт.); Блокнот-щоденник на 2015 рік; Документи медичного обслуговування; Документи правовставлюючі на нерухоме майно; Документи про вищу освіту, дипломи, сертифікати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                                                                                                                                                    Цокол Л.І.

 

<< Назад