Стягнення боргу 05 березня 2013 року

 

 

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16 тел. 235-24-26

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ

"05" березня 2013 р. Справа XXX

Господарський суд Київської області у складі судді Рябцевої О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "X, м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "2X", Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка

про стягнення 11275,72 грн. 

за участю представників:

від позивача: Омельченко Д.В. (дов. №1 від 01.12.2012р.); Константинов О.Г. (дов. № 1 від 01.12.2012р.);

від відповідача: не з'явився;

Обставини справи:

Товариство з обмеженою відповідальністю "X (далі-Позивач) звернулося до господарського суду Київської області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "2X" (далі-Відповідач) про стягнення 11275,72 грн., з яких 10000,00 грн. заборгованості за договором поставки № 173 від 05.09.2011р., 234,74 грн. 3% річних, 40,98 грн. пені та 1000,00 грн. штрафу.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач в порушення умов договору поставки № 173 від 05.09.2011р. не оплатив позивачу повну вартість товару, поставленого за видатковою накладною № ТО-0001220 від 01.06.2012р., у зв'язку з чим у відповідача виникла заборгованість у сумі 10000,00 грн. У зв'язку з наявністю зазначеної заборгованості відповідачу на підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України на раховано 234,74 грн. 3% річних та на підставі п. 7.3. договору поставки № 173 від 05.09.2011р. нараховано 40,98 грн. пені та 1000,00 грн. штрафу.

В судових засіданнях 19.02.2013р. та 05.03.2013р. представники позивача підтримали позовні вимоги з підстав, викладених в позовній заяві.

Представник відповідача у судові засідання 19.02.2013р. та 05.03.2013р. не з'явився, хоча про час і місце судових засідань відповідач був повідомлений належним чином, оскільки кореспонденція направлялася на адресу відповідача, за якою він зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 14.02.2013р.). Відповідно до ч. 1 ст. 64 ГПК України у разі відсутності сторін за такою адресою, вважається, що ухвала про порушення провадження у справі вручена їм належним чином. Відповідач відзив на позов до суду не надіслав, вимоги ухвал суду від 07.02.2013р. та 19.02.2013р. не виконав, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ст. 75 ГПК України в разі якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши докази та оцінивши їх в сукупності, заслухавши пояснення представника позивача, суд

ВСТАНОВИВ:

05.09.2011р. між товариством з обмеженою відповідальністю "X (Продавець) та товариством з обмеженою відповідальністю "2X" (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу товару № 173. Відповідно до умов п. 1.1 договору Продавець продає (передає у власність Покупця), а Покупець купує (набуває та сплачує)  товар, а саме автомобільні мастила марки: «Тотал», «Тексако», «Rymco», надалі «Товар», у терміни та на умовах визначених цим договором.

Відповідно до п. 2.1.2. договору Покупець зобов'язаний вчасно і у повному обсязі проводити розрахунки з Продавцем за кожну партію Товару відповідно до умов, строків і розмірів, визначених в розділі 6 цього Договору.

Відповідно до  п. 2.3.2. договору Продавець зобов'язаний передавати Товар Покупцю, згідно з підтвердженими на відвантаження заявками.

В п. 2.4.1. договору зазначено, що Продавець має право вимагати від Покупця своєчасної оплати Товару, на умовах визначених цим Договором, відшкодування штрафних санкцій та збитків, заподіяних неналежним виконанням умов даного Договору.

Пунктом 5.5 договору передбачено, що постачальник поставляє Товар окремими партіями відповідно до заявок Покупця не пізніше 5 робочих днів з моменту підтвердження заявки Покупця або в інший строк, визначений у заявці Покупця.

Відповідно до п.п. 5.8, 5.10. договору у видаткових накладних на Товар, що поставляється відповідно до цього Договору, Продавець зазначає найменування кожної асортиментної позиції Товару, його кількість, вартість кожної асортиментної позиції, зазначений у заявці. Товар вважається переданий Продавцем і прийнятим Покупцем з моменту підписання повноваженими представниками Сторін видаткових накладних. Право власності на поставлений Товар переходить до Покупця в момент отримання Товару від Продавця за видатковою накладною.

Відповідно до п.п. 6.1, 6.2, 6.3 договору ціна Товару, яка входить у партію поставки, остаточно узгоджується та вказується Сторонами у видатковій накладній. Сума цього Договору складається з суми вартості партій Товарів, поставлених Продавцем протягом строку дії цього договору та вказаних у видаткових накладних. Ціни встановлюються у національній валюті України.

Згідно з п. 6.7 договору Покупець повинен сплатити поставлений товар не пізніше 21 (двадцяти одного) календарного дня з дати відвантаження Товару Покупцю. Оплата здійснюється Покупцем на підставі цього Договору.

Відповідно до п. 10.1, 10.2. договору він вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору, та закінчується 31.12.2013р.

Позивачем на виконання умов договору було поставлено відповідачу згідно з видатковою накладною № ТО-0001220 від 01.06.2012р. товар на суму 19320,00 грн.

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, сплативши позивачу 21.06.2012 р. - 3320,00 грн., 11.07.2012 р. - 1000,00 грн.,  28.09.2012 р. - 1000,00 грн., 09.10.2012 р. - 1000,00 грн., 29.10.2012 р. - 2000,00 грн., 30.10.2012 р. - 1000,00 грн., всього 9320,00 грн., що підтверджується виписками по рахунку позивача.

Відповідно до акта звірки взаємних розрахунків станом на 27.11.2012р. заборгованість товариства з обмеженою відповідальністю "2X" перед товариством з обмеженою відповідальністю " X " складає 10000,00 грн.

Відповідач в порушення умов п. 6.7 договору у встановлений договором строк не розрахувався в повному обсязі з позивачем за отриманий товар. Заборгованість відповідача перед позивачем у сумі 10000,00 грн. залишилась несплаченою.

Відповідно до ст. 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно приписів статей 525526 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Станом на час прийняття рішення заборгованість відповідача перед позивачем за товар, отриманий за видатковою накладною № ТО-0001220 від 01.06.2012р. у сумі 10000,00 грн. залишилась несплаченою.

Оскільки заборгованість відповідача перед позивачем у сумі 10000,00 грн. на час прийняття рішення не погашена, розмір вказаної заборгованості відповідає фактичним обставинам справи, то вимога позивача про стягнення з відповідача 10000,00 грн. заборгованості за товар, отриманий на підставі договору купівлі-продажу товару № 173 від 05.09.2011р. підлягає задоволенню.

Позивач просить стягнути з відповідача 234,74 грн. 3% річних.

Відповідно до вимог статті 625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивач просить стягнути з відповідача 3% річних у сумі 234,74 грн., які нараховані за загальний період з 23.06.2012р. по 03.02.2013р. Згідно з вірним арифметичним розрахунком 3% річних, що нараховані за загальний період 23.06.2012р. по 03.02.2013р. з урахуванням дат часткових проплат, становлять 229,29 грн., які підлягають стягненню з відповідача на користь позивача.

Позивач також просить стягнути з відповідача 40,98 грн. пені, нарахованої за загальний період з 31.10.2012р. по 09.11.2012р. на борг у сумі 10000,00 грн.

Відповідно до п. 7.3. договору купівлі-продажу товару № 173 за прострочення здійснення розрахунку за Товар Покупець зобов'язаний за вимогою Продавця виплатити останньому пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплаченої партії Товару за кожний день прострочення протягом перших 10 (десяти) робочих днів прострочення виконання зобов'язання. У разі прострочення здійснення розрахунку за Товар більше ніж на 10 (десять) робочих днів Покупець за вимогою Продавця зобов'язаний виплатити останньому штраф у розмірі 10% від вартості неоплаченої партії Товару.

Відповідно до ч. 6. ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Отже, як вбачається зі змісту п. 7.3. договору купівлі-продажу товару № 173 сторони передбачили, що пеня нараховується протягом перших 10 (десяти) робочих днів прострочення виконання зобов'язання. Оскільки відповідно до п. 6.7. договору днем прострочення виконання зобов'язання є 23.06.2012 р., то згідно з п. 7.3. договору пеня має нараховуватися за період  23.06.2012 р. по 06.07.2012р., тоді як заявлений позивачем до стягнення період починається 31.10.2012р. та закінчується  09.11.2012р.

Оскільки заявлений позивачем до стягнення період нарахування пені (межі позовних вимог) не відповідає пункту п. 7.3. договору купівлі-продажу товару № 173, то позовна вимога про стягнення 40,98 грн. пені, нарахованої за загальний період з 31.10.2012р. по 09.11.2012р., задоволенню не підлягає.

Також позивач просить суд стягнути з відповідача 1000,00 грн. штрафу за порушення терміну оплати, який нарахований у розмірі 10% від загальної вартості неоплаченої партії товару на підставі п. 7.3 договору купівлі-продажу товару № 173.

Відповідно до п. 7.3. договору купівлі-продажу товару № 173 у разі прострочення здійснення розрахунку за Товар більше ніж на 10 (десять) робочих днів Покупець за вимогою Продавця зобов'язаний виплатити останньому штраф у розмірі 10% від вартості неоплаченої партії Товару.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Згідно з ч.ч 1, 2 ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.

Позивач звернувся до суду з вимогою про стягнення з відповідача 1000,00 грн. штрафу, що становить 10% від загальної вартості неоплаченого відповідачем товару. Оскільки судом встановлено факт порушення відповідачем зобов'язання зі сплати вартості товару у сумі 10000,00 грн. більше ніж на 10 (десять) робочих днів, розрахунок штрафу є арифметично вірним, вимога позивача про стягнення з відповідача 1000,00 грн. штрафу також підлягає задоволенню.

Судовий збір відповідно до ст.ст. 4449 ГПК України покладається судом на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись статтею 124 Конституції України, ст.ст. 4982-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "2X" (08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 4-г, код 37605859) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "X (04071, м. Київ, Подільський р-н, вул. Щекавицька, буд. 44, код 33787945) 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) боргу, 229,29 грн. (двісті двадцять дев'ять  грн. 29 коп.) 3% річних, 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.) штрафу, 1713,42 грн. (одна тисяча сімсот тринадцять грн. 42 коп.) судового збору.

2. В іншій частині позову відмовити.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Суддя Рябцева О.О.

Рішення підписано 11.03.2013 р.

<< Назад